Terima Kasih

Rakyat Malaysia

Kempen Selamatkan Harimau Malaya

2019-2020

Status Populasi Harimau Malaya

Populasi Harimau Malaya berdasarkan dapatan terkini Survei Harimau Kebangsaan Pertama (1st National Tiger Survey - 1st NTS) di 75% daripada 44,000 km2 plot kajian dari tahun 2016-2018 adalah kurang dari 200 ekor.

Sekiranya tiada tindakan yang drastik diambil bagi mengatasi masalah penurunan populasi Harimau Malaya, dianggarkan dalam tempoh lima (5) ke sepuluh (10) tahun, Malaysia akan kehilangan spesies ini buat selama-lamanya.

Jumlah Dana
Terkumpul

REKOD SEHINGGA JULAI 2019

RINGGIT MALAYSIA (RM)
303

PENAJA TABUNG

Senarai dikemaskini sehingga tarikh 21 Januari 2020.

Category Total Contribution (RM)

Syarikat Korporat

NGO/ Pertubuhan

Institusi Pendidikan

Agensi Kerajaan

Individu

1,383,660.00

56,800.00

9,300.00

19,433.20

19,773.80

PUBLISITI MEDIA & HEBAHAN

Antara usaha bersama yang telah dijalankan bagi menjayakan usaha memulihara populasi Harimau Malaya melalui Kempen "Selamatkan Harimau Malaya".

RAKAN KERJASAMA