Terima Kasih

Rakyat Malaysia

Kempen Selamatkan Harimau Malaya

2019-2020

Status Populasi Harimau Malaya

Populasi Harimau Malaya berdasarkan dapatan terkini Survei Harimau Kebangsaan Pertama (1st National Tiger Survey - 1st NTS) di 75% daripada 44,000 km2 plot kajian dari tahun 2016-2018 adalah kurang dari 200 ekor.

Sekiranya tiada tindakan yang drastik diambil bagi mengatasi masalah penurunan populasi Harimau Malaya, dianggarkan dalam tempoh lima (5) ke sepuluh (10) tahun, Malaysia akan kehilangan spesies ini buat selama-lamanya.

Jumlah Dana
Terkumpul

REKOD SEHINGGA JULAI 2019

RINGGIT MALAYSIA (RM)
303

PENAJA TABUNG

Senarai dikemaskini sehingga tarikh 25 Julai 2019, 12 malam.

Kategori Nama Syarikat / Institut Jumlah Sumbangan (RM)

Korporat

Korporat

Korporat

Sekolah

Universiti / Kolej

Korporat

Korporat

Korporat

Korporat

Korporat

Korporat

Individu 

Malaysian Conservation Alliance for Tigers (MyCAT)

Taman Buaya Langkawi Sdn Bhd

Malaysian Association of Zoological Parks & Aquaria (MAZPA)

SMK Bandar Baru Sg Long

KDU University & College Sdn Bhd

HKS Designer & Consultant

Agrata Resources Sdn Bhd

Berjaya Corporation Berhad

Yayasan AlBukhary

DMIA Group

Ranhill Holdings Berhad

Warga Kementerian Air, Tanah & Sumber Asli

46,800.00

8,000.00

10,000.00

1,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

100,000.00

1,000,000.00

50,000.00

100,000.00

14,000.00

PUBLISITI MEDIA & HEBAHAN

Antara usaha bersama yang telah dijalankan bagi menjayakan usaha memulihara populasi Harimau Malaya melalui Kempen "Selamatkan Harimau Malaya".

RAKAN KERJASAMA