Usaha memulihara Harimau Malaya

Bagaimana komuniti boleh membantu ?

Menyelamatkan Harimau Malaya adalah tanggungjawab bersama.

Kempen 'Selamatkan Harimau Malaya' telah dilancarkan pada Mac 2019 sebagai mempergiat usaha memulihara kewujudan spesis terancam ini.

Menyelamatkan Harimau Malaya adalah tanggungjawab bersama.

Sumbangan Anda Amat Diperlukan

Sumbangan anda adalah khusus bagi tujuan aktiviti pemuliharaan Harimau Malaya. Jabatan PERHILITAN Semenanjung Malaysia bersama dengan rakan kerjasama strategik akan mempergiat pelbagai bentuk usahasama dalam menjalankan aktiviti pemuliharaan Harimau Malaya melalui sumbangan daripada anda.

Program Konservasi & Penyelidikan

Penubuhan Pusat Menyelamat Hidupan Liar Kebangsaan, Pusat Konservasi Harimau Kebangsaan, penyelidikan harimau malaya, pengayaan habitat dan program pembiakan harimau malaya dan sumber makanannya.

Program Tajaan & Sumbangan CSR

Pelancaran Tabung Tabung Kempen Selamatkan Harimau Malaya untuk menerima sumbangan badan korporat, syarikat atau individu bagi tujuan pemuliharaan Harimau Malaya.

Program Penguatkuasaan

Meningkatkan operasi rondaan dan penguatkuasaan bagi memantau perlindungan Harimau Malaya terutamanya di habitat hotspot yang menjadi tumpuan pemburuan haram.

Program Kesedaran Awam

Meningkatkan program kesedaran awam melalui pameran, ceramah, dialog bersama masyarakat dan program sukarelawan menerusi Jabatan PERHILITAN dengan kerjasama pihak NGO.

Publisiti dan Promosi Kempen

Memperbanyak penerbitan video dan poster infografik untuk hebahan di media sosial, media TV dan penerbitan artikel tentang Harimau Malaya.

TABUNG PENAJAAN & CSR

SELAMATKAN HARIMAU MALAYA

FAEDAH KEPADA PENYUMBANG / PENAJA

 • Penghargaan semasa penganjuran majlis-majlis rasmi berkaitan konservasi Harimau Malaya
 • Logo syarikat beserta link laman web rasmi di laman web dan media sosial “Kempen Selamatkan Harimau Malaya”.
 • Surat penghargaan sebagai penaja
 • Pengecualian cukai pendapatan bagi sumbangan atau penajaan berbentuk tunai sahaja di bawah seksyen 44(4) Akta Cukai Pendapatan 1967 mengikut syarat-syarat yang ditetapkan khusus bagi syarikat-syarikat yang berdaftar.

1.

Perlaksanaan Program Konservasi Harimau Malaya

 1. Pembiakan Harimau Malaya Dalam Kurungan
 2. Pembiakan Sumber Makanan Harimau Malaya (Tiger Prey)
 3. Rehabilitation, Rewilding & Release Program Di Pusat Konservasi Harimau Malaya
 4. Geran Penyelidikan Harimau Malaya
 5. Program Anak Angkat Harimau Malaya Di Pusat Menyelamat Hidupan Liar Kebangsaan
 6. Pembangunan Teknologi (R&D) Program Pemuliharaan Harimau Malaya
 7. Pembangunan Kapasiti Dan Kemahiran

2.

Perlaksanaan Program Penguatkuasaan Harimau Malaya

 1. Kawalan Dan Rondaan Kawasan Hotspot Pemburuan Haram (Ops Belang)
 2. Operasi Bersepadu Khanazah Negara Bersama Polis Diraja Malaysia-PERHILITAN (OPS Khazanah)
 3. Program TP3 (ATM-PERHILITAN-PDRM)
 4. Program pembangunan teknologi dalam aktiviti penguatkuasaan
 5. Pembangunan kapasiti dan kemahiran penguatkuasaan

3.

Perlaksanaan Program Kesedaran Awam

 1. Program Pendidikan Biodiversiti (PPBD) Untuk Pelajar Sekolah
 2. Bahan Pameran Dan Kempen Selamatkan Harimau Malaya
 3. Bahan Publisiti Dan Promosi Kempen Selamatkan Harimau Malaya
 4. Pembangunan Program CEPA
 5. Program Kesedaran Awam Untuk Kumpulan Sasar

"Terima Kasih Semua"

Kepada Para Penaja Korporat & Penyumbang Individu

Pihak Jabatan Perhilitan amat mengalu-alukan tajaan dan sumbangan serta kerjasama daripada semua pihak bagi menjayakan Kempen 'Selamatkan Harimau Malaya' ini.

Video Program

Sang Rimau Belang Semakin Terancam

Harimau Malaya perlukan anda.

Play Video

FAQs

Sumbangan boleh dibuat ke akaun bank berikut:

 • No. akaun: 640 9600 1004 2446
 • Nama Bank: Alliance Islamic Bank Berhad (boleh pilih Alliance Bank Msia Bhd jika tiada pilihan Alliance Islamic Bank Berhad)
 • Nama penerima: Kempen Selamatkan Harimau Malaya

 • Sumbangan boleh dibuat secara:
 1. Mesin Automated Teller Machine (ATM);
 2. Mesin Deposit Cek (Cheque Deposit Machine);
 3. Tunai/Cek/Bank Draf melalui kaunter;
 4. Pindahan wang tunai secara atas talian;
 5. Pindahan wang tunai melalui Interbank Giro;
 6. Real-Time Electronic Transfer Fund and Securities Systems (RENTAS); dan
 7. Telegraphic Transfer.

 • Secara Pos

Kirimkan sumbangan anda ke Ibupejabat PERHILITAN secara pos     (sertakan sampul surat dan setem beralamat sendiri) ke:

Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN)
Semenanjung Malaysia,
KM 10, Jalan Cheras,
56100 Kuala Lumpur.

Sumbangan dalam bentuk cek, bank draf atau wang pos atas nama;

Kempen Selamatkan Harimau Malaya
atau Ketua Setiausaha Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli
atau Ketua Pengarah PERHILITAN


 • Hadir Sendiri ke Ibupejabat PERHILITAN

Hadir sendiri ke:

Unit Kewangan,
Ibupejabat PERHILITAN,
KM 10, Jalan Cheras,
56100 Kuala Lumpur.

Sumbangan dalam bentuk wang tunai, cek, bank draf atau wang pos atas nama;

Kempen Selamatkan Harimau Malaya
atau Ketua Setiausaha Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli
atau Ketua Pengarah PERHILITAN

Ya, resit rasmi penerimaan sumbangan akan dikeluarkan oleh Ibupejabat PERHILITAN.

Ya, sumbangan ini layak mendapat pelepasan cukai dari pihak LHDN.

Resit rasmi PERHILITAN adalah sebagai bukti sumbangan.

Selain daripada resit rasmi Kerajaan (Kew-38), dokumen berikut juga diterima sebagai bukti sumbangan kepada Tabung Kempen Selamatkan Harimau Malaya, bagi tujuan tuntutan potongan cukai:

 1. Mesin Automated Teller Machine (ATM);
 2. Mesin Deposit Cek (Cheque Deposit Machine);
 3. Tunai/Cek/Bank Draf melalui kaunter;
 4. Pindahan wang tunai secara atas talian;
 5. Pindahan wang tunai melalui Interbank Giro;
 6. Real-Time Electronic Transfer Fund and Securities Systems (RENTAS); dan
 7. Telegraphic Transfer.

Dokumen tersebut adalah sah bagi tujuan tuntutan potongan cukai bagi sumbangan yang dibuat dalam tempoh masa 17 Mac 2019 sehingga 31 Disember 2020.

Sebarang pertanyaan lanjut boleh dibuat dengan menghubungi Unit Kewangan, Ibupejabat PERHILITAN (03-9086 6827,6826,6828,6830) atau emel kepada harimau@wildlife.gov.my